Geshem (2005_12_13 Kostel Sv Mikulase Praha)_sm_031.jpg