Jdi na obsah Jdi na menu
 


WITS CHOIR

Wits Choir je mladý sbor s širokým repertoárem písní, často doprovázených rytmickým tancem. Skupina sestává z mladých lidí, převážně universitních studentů mnoha národností, které žijí na území Jihoafrické Republiky. Sbor má v současné době 31 stálých členů.
 
Uvědomujeme si, že v současné Jižní Africe je důležité podporovat porozumění mezi jednotlivými národy.Věříme, že multikulturální a multi-hudební instituce jakou je Wits choir může tomuto cíli pomoci.
 Náš sbor si také klade za cíl spojovat různorodé kultury Jižní Afriky hudbou, tedy jazykem universálním.Chceme také naše jednotlivé kultury pedstavit mezinárodnímu publiku

VEDENÍ SBORU

Wits Choir už od jeho vzniku v roce 1994 vede paní. Dalene Hoogenhout.
Je absolventkou hudební fakulty na Wits university. Absolvovala několik kurzů dirigování pěveckých sborů, zůčastnila se několika národních soutěží a jako hostující dirigent působila s mnoha jihoafrickými sbory.Dalene v současné době vede hudební oddělení na St Stithians Boys’ College kde diriguje další tři pěvecké sbory. Její živorní filisofií je, že jakoukoli vědomost lze rozšířit jen pokud ji sdílíme spolu s dalšími, a proto se velmi často věnuje také vedení hudebních dílen pro zpěváky, ale i pro dirigenty. Dalene vede Wits Choir po více než 11 let, od začátku roku 1994 a o svém působení říká:

"Vystoupení Wits Choir jsou odlišná od sborů, které jsem měla v minulosti šanci poznat. Náš sbor je skupinou s velmi inovativním přístupem, počínaje už od kostýmů, rytmického doprovodu bubnů a také tance, který je součástí našeho repertoáru.Wits Choir je sbor mnohonárodností a svou inspiraci čerpá z mnoha kultur Afriky, jako např od národů žijících na území Jihoafrické Republiky, Demokratické republiky Kongo a Keni. Naše živá představení jsou unikátním spojením čisté harmonie, melodie, nápěvu, gesta a tanečního kroku, které společně přináší unikátní zážitek jak publiku, tak samotným zpěvákům".

Písně do repertoáru si Wits Choir vybírá mj. i s ohledem na publikum, pro které se chystá vystoupit. Jelikož se sbor chystá nyní vystoupit v České Republice do repertoiru jsou zařazeny písně převážně Jihoafrické a Africké a zahrnuje převážně spirituály a lidové písně.
 
Za dobu své existence Wits Choir vystoupil při mnoha významných událostech, jako např. při zasedání OSN, nebo pro bývalého presidenta Nelsona Mandelu.Další významná vystoupení zahrnují vystoupení v rámci oficiálních oslav a recepcí v rámci provincie Gauteng společně s pěveckým sborem Namibijské státní university, vystoupení v rámci dne Indické kultury a mnoho vystoupení v rámci universitního dění na domovské Wits University.

ČLENSTVÍ VE SBORU

Členství ve sboru je dobrovolné a není rozhodující status studenta na WIts University. Členové sboru prochází přijímacím řízením ve kterém je posuzována míra jejich hudebního cítění, ale i motivace pro členství ve sboru.
Členové sboru se poté účastní společných zkoušek sboru, které se konají v rozsahu tří hodin týdně, přičemž jednotlivé hlasové skupiny mají ještě další individuální zkoušky.Kromě toho sbor pořádá také festivaly a hudební dílny společně s dalšími chrámovými, školními a komunitními sbory.